ما که هستیم؟

درباره ما

شرکت پخش مکتاف در سال 1374 تاسیس، در سال 1382 و در راستای توزیع پخش مویرگی دارو، مکمل و ملزومات پزشکی در سراسر کشور شروع به فعالیت نموده است.

 

این شرکت در حال حاضر با ده شعبه فعال در سراسر کشور لزوم خدمت رسانی به مناطق محروم کشور را در دستور کار خود قرار داده است.

 

 

get

شعب شرکت مکتاف

 

تامین کنندگان