درباره ما

ما که هستیم؟

درباره ما

شرکت پخش مکتاف در سال 1374 تاسیس، در سال 1382 و در راستای توزیع پخش مویرگی دارو، مکمل و ملزومات پزشکی در سراسر کشور شروع به فعالیت نموده است.

این شرکت در حال حاضر با ده شعبه فعال در سراسر کشور لزوم خدمت رسانی به مناطق محروم کشور را در دستور کار خود قرار داده است.

شرکت های تامین کننده اصلی مکتاف داروسازی کوثر و داروسازی امین می باشند.

مکتاف با بهره مندی از سرمایه های انسانی متخصص و مجرب در دپارتمان های مربوطه و همچنین با داشتــــن امکانات گسترده وارد صنعت پخش دارو شده و روز به روز به رشد و ارتقا در رقابت با دیگر شرکت های پخش دارو مطرح گردیده است.

 

450+پروژه های انجام شده
180مهندسین
260kمشتریان راضی
لوگو شرکت مکتاف
لوگو شرکت مکتاف

تجارب ما

تیم ما

درباره ما

_
معماری هر دو فرایند و محصول برنامه ریزی، طراحی و ساخت ساختمان ها و سایر ساختارهای فیزیکی است.

ما اجتماعی هستیم

_
معماری هر دو فرایند و محصول برنامه ریزی، طراحی و ساخت ساختمان ها و سایر ساختارهای فیزیکی است.

فرصت های شغلی

_
معماری هر دو فرایند و محصول برنامه ریزی، طراحی و ساخت ساختمان ها و سایر ساختارهای فیزیکی است.

ما اجتماعی هستیم

_
معماری هر دو فرایند و محصول برنامه ریزی، طراحی و ساخت ساختمان ها و سایر ساختارهای فیزیکی است.