شربت Belladonna PB

این دارو ترکیبی از آلكالوئيدهاي بلادونا (هيوسين،هيوسيامين و آتروپين)و فنوباربیتال می باشد که برای تسکین دردهای پیچشی (کرامپ)مانند دلپیچه ناشی از سندرم روده تحریک پذیر و یا اسپاسم کولون کاربرد دارد.
همچنین این دارو در کنار داروهای دیگر در درمان زخم های گوارشی نیز کاربرد دارد.
این دارو حرکات معده و روده و ترشح اسید معده را کاهش می دهد.
این دارو گاهی برای موارد دیگری نیز با نظر پزشک تجویز می شود.
بلادونا بر روی گرفتگی عضلات موثر است و فنوباربیتال آرامبخش عصبی می باشد.