کارتیژن فورت (Cartigen Forte)

موارد مصرف :
آرتروز پیشرفته
• کمک به درمان آرتروز
• بهبود غضروف سازی و ترمیم غضروفی در بیماران مبتلا به آرتروز
• کمک به پیشگیری از ساییدگی مفاصل و کاهش قابل توجه روند پیشرفت بیماری
• بازگرداندن ترمیم سلولی مخصوصا در غضروف
• کاهش قابل توجه نیاز به استفاده از مسکن ها
• بدون عوارض جانبی (که اکثرا در مسکن ها دیده میشود) به دلیل روش درمان طبیعی
گلوکزآمین سولفات کریستال شده، مرغوب ترین و موثرترین نوع گلوکز آمین به کار برده در محصول کارتیژن فورت میباشد.