درباره ما
شرکت توزیع دارویی مکتاف (Pjs) 18/10/1995 تحت شماره 116921 ثبت گردید و دارای مجوز رسمی به شماره 10155 صادر شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد . شرکت توزیع دارویی مکتاف (Pjs) یکی از توزیع کنندگان عمده دارو در ایران می باشد ، که دارای مجوز واردات و صادرات دارو بوده است .

اخبار

پیوند ها


 شرکت توزیع دارو McTough ، دارنده مجوز رسمی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، با افتخار آمادگی خود را برای همکاری، با توجه به اولویت های زیر است: